8/6/11

Una pregunta:


    ESTEU D'ACORD EN COM S'ESTÀ IMPLANTANT 
LA PEDAGOGIA DE GRUP A LES ESCOLES DE MÚSICA PÚBLIQUES D'ENSENYAMENTS NO REGLATS?